Neramaus miego ciklas - raktažodis, apjungęs dvi stilistiškai skirtingas, tačiau panašiais sapno motyvais meninį karkasą lipdančias autores. Tarsi REM fazių asimiliacija Milenos Pirštelienės ir Agnės Šemberaitės kūryba pasidalija į du ciklus. Vieną vertus, vienijamus kolektyvinės pasąmonės, universalių archetipų ir medžiagiškumo, kitą vertus, asmeninių patirčių, nuojautų ir vidinių, skirtingą formą įgaunančių, pasąmonės impulsų.

EN The cycle of restless sleep is a keyword that unites two stylistically different authors, but with similar dream motifs, sculpting an artistic framework. Like the assimilation of REM phases, the work of Milena Pirštelienė and Agnė Šemberaitė is divided into two cycles. On the one hand, united by the collective subconscious, universal archetypes and materiality, on the other hand, by personal experiences, intuitions and inner subconscious impulses that take different forms.

paroda ''rem miego fazė'' / exhibition ''rem sleep phase''   2019